Giỏ hàng

TUABIN GIÓ - GIẢI PHÁP HÒA LƯỚI CÓ LƯU TRỮ - Hybrid off-grid systems

Đây là giải pháp kết hợp đực cả hai giải pháp On-grip và Off-grip. Lượng năng lượng gió được tạo ra được ưu tiên sử dụng và sạc ắc-quy. Nếu Năng lượng gió dư sẽ được hòa vào điện lưới, còn nếu thiếu thì bên lưới sẽ tự động bổ sung vào cho thiết bị. Trong trường hợp điện lưới cúp thì điện Năng lượng gió và điện lưu trong bình ắc-quy sẽ được đưa ra sử dụng.

 

 

 

 

(0898)151516- Bánhàng(#101)- Kỹthuật(#103)