Chứng Nhận – PHÂN PHỐI SỈ VÀ LẺ ĐÈN LED
Giỏ hàng

Chứng Nhận

EDISUN đạt giải ‘Sản phẩm, dịch vụ uy tín chất lượng 2015’
EDISUN tham dự triển lãm VietAd 2015
EDISUN tham dự triển lãm Quốc tế Vietbuild Home 2015
EDISUN tham gia triển lãm Vietbuild Đà Nẵng 2016
Triển lãm VietAd 2016: Sân chơi thường niên của ngành quảng cáo Việt Nam
EDISUN tham gia hội chợ hàng Việt – Đà Nẵng 2016
Edisun đồng hành cùng Vietbuild tháng 12 2016
Edisun tham gia triển lãm tại hội chợ thương mại Việt Nam – Lào 2017
0932679819