Giỏ hàng

ĐÈN PHA LED

 

ĐÈN PHA LED THẤU KÍNH
ĐÈN PHA CHÓA LY 300W
ĐÈN PHA CHÓA LY 400W
ĐÈN PHA LED 100W CHIP COB
ĐÈN PHA 30W (Mẫu 50) 75% CS
-11%
221,400₫ 250,000₫
PHA LED 50W (MẪU 50) 75% CS
PHA LED 100W TRẮNG 75% CS
-11%
400,000₫ 450,000₫
Pha Led 30W trắng 100% CS
ĐÈN LED PHA 50W 100% CS
ĐÈN PHA LED 100W 100% CS
ĐÈN LED PHA 150W
2,860,000₫
ĐÈN PHA KOREA 50W, SIÊU MỎNG CHIP EPISTAR
-11%
ĐÈN PHA LED 50W
357,100₫

Bài viết liên quan

(0898)151516- Bánhàng(#101)- Kỹthuật(#103)