Giỏ hàng

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Cáp nguồn màn hình
Chì  hàn
75,000₫
Dây cáp cài bo
45,000₫
Dây điện 24D
70,000₫
Điện trở 1/4W
Domino
0₫
jack cái - 20cm
2,000₫
Jack đực -20cm
Kìm Hobo 3.5
48,000₫
Kìm Hobo 5
50,000₫
KÌm tuốt cam
75,000₫
Mỏ hàn 60W
60,000₫
Mỏ hàn 80w
75,000₫
Nam châm
1,000₫
Timer
140,000₫

Bài viết liên quan