Giỏ hàng

LINH KIỆN - PHỤ KIỆN

Cáp nguồn màn hình
Chì  hàn
75,000₫
Chip
60,000₫
Chuôi đèn ngoài trời
CÔNG TẮC HẸN GIỜ AHC15A
Dây cáp cài bo
45,000₫
Dây điện 24D
80,000₫
Domino
5,500₫
jack cái - 20cm
1,813₫
Jack đực -20cm
Kìm Hobo 3.5
48,000₫
Kìm Hobo 5
50,000₫
KÌm tuốt cam
80,000₫
Mỏ hàn 60W
60,000₫
Mỏ hàn 80w
75,000₫
Nam châm
1,000₫
Timer
140,000₫

Bài viết liên quan

(0898)151516- Bánhàng(#101)- Kỹthuật(#103)