Giỏ hàng

TUABIN GIÓ

Nguồn năng lượng tái tạo hiện nay được coi là vô hạn như thuỷ điện, điện gió, quang điện,.. đã và đang bắt đầu được con người khai thác và sử dụng để thay thế các nguồn năng lượng khác. Khi mất điện lưới, máy phát điện là một trong những giải pháp hợp lý cho các gia đình. Vì vậy, người dân đã bắt đầu quan tâm đến máy phát điện dùng các nguồn năng lượng tái tạo .

EDISUN xin giới thiệu các dòng máy phát điện loại gia đình có giá rẻ hợp lý mà vẫn đảm bảo chất lượng sử dụng.

TUABIN GIÓ LOẠI NGANG 100W - MODEL NE -100S
-15%
TUABIN GIÓ LOẠI NGANG 200W - MODEL NE - 200S
-20%
TUABIN GIÓ LOẠI NGANG 300W - MODEL NE -300S
-19%
TUABIN GIÓ LOẠI NGANG 300W - MODEL NE -300M
-19%
TUABIN GIÓ LOẠI NGANG 400W - MODEL NE -400S
-19%
TUABIN GIÓ LOẠI NGANG 400W - MODEL NE -400M
-18%
TUABIN GIÓ LOẠI NGANG 400W - MODEL NE-400M3
-15%
TUABIN GIÓ LOẠI NGANG 400W - MODEL NE-400M2
-18%
TUABIN GIÓ LOẠI NGANG 500W - MODEL NE-500M3
-15%
TUABIN GIÓ LOẠI NGANG 500W - MODEL NE-500M2
-18%
TUABIN GIÓ LOẠI NGANG 600W - MODEL NE-600M2
-17%
TUABIN GIÓ LOẠI NGANG 600W - MODEL NE-600M4
-15%
Hết
TUABIN GIÓ LOẠI NGANG 800W - MODEL NE-800M5
-15%
TUABIN GIÓ LOẠI NGANG 1.000W - MODEL NE-1kM6
-15%
TUABIN GIÓ LOẠI NGANG 1000W - MODEL NE-1000L1
-15%
TUABIN GIÓ LOẠI NGANG 1500W - MODEL NE-1500L1
-15%
TUABIN GIÓ LOẠI NGANG 2000W - MODEL NE-2000L1
-15%
TUABIN GIÓ LOẠI NGANG 2000W - MODEL NE-2000L2
-15%
TUABIN GIÓ LOẠI NGANG 2500W - MODEL NE-2500L2
-15%
TUABIN GIÓ LOẠI NGANG 3000W - MODEL NE-3000L2
-15%

Bài viết liên quan

ĐÂY LÀ CÁCH HỌ TẠO RA CÔNG TRÌNH TUABIN GIÓ
(0898)151516- Bánhàng(#101)- Kỹthuật(#103)