Giỏ hàng

Naier

BỘ ĐIỀU KHIỂN VỚI PWM
NE-120KD CÔNG SUÂT 200.000W
NE-100KD CÔNG SUẤT 100.000W
NE-80KD CÔNG SUẤT 80.000W
1,518,517,000₫
NE-60KD CÔNG SUẤT 60.000W
1,077,247,600₫
NE-50KD CÔNG SUÂT 50.000W
NE-30KD CÔNG SUẤT 30.000W
NE-20KD CÔNG SUẤT 20.000W
TUABIN GIÓ LOẠI NGANG 600W - MODEL NE-600M4
Hết
NE-10KD CÔNG SUẤT 10.000W
NE-10KD1 CÔNG SUẤT 10.000W
NE-8KD CÔNG SUẤT 8.000W
NE-5KD CÔNG SUẤT 5.000W
NE-3KD CÔNG SUẤT 3.000W
(0898)151516- Bánhàng(#101)- Kỹthuật(#103)