Giỏ hàng

TUABIN GIÓ HỆ 1KW CÓ LƯU TRỮ

Tuabin gió hệ 1kW lắp đặt tại Vùng ven Biển, Hệ có lưu trữ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi chi tiết sản phẩm xin liên hệ :

� Liên hệ : CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TỬ EDISUN

� Website : edisun.vn

� Sđt: 0898151516

 

(0898)151516- Bánhàng(#101)- Kỹthuật(#103)