Giỏ hàng

EDISUN HƯỚNG ĐẪN ĐỌC FILE TRÊN USB BẰNG TAY

 

EDISUN hướng dẫn chọn file trên USB bằng tay. 

EDISUN phân phối thiết bị, vật tư và gia công, lắp đặt màn hình. 

Web: edisun.vn

KỸ THUẬT: 0902.639.819

LIÊN HỆ: 0932.679.819 - 0902.839.819

(0898)151516- Bánhàng(#101)- Kỹthuật(#103)